Dimorfolojide Terimler ve Tanımlar

Dismorfoloji özellikle 20. Yüzyılın ikinci yarısından sonra sendromların biyolojik ve genetik temellerinin aydınlatılmaya başlanması il birlikte giderek gelişen ve önemi artan bir bilim dalı haline gelmiştir.

Dismorfik tanımlamalar da zaman içerisinde yavaş yavaş genişlemiş ve bu süreç içerisinde ortak bir dil oluşturmak zorlaşmıştır. Günümüzde dismorfolojide tanı koymaya yardımcı birçok kitap ve veritabanı bulunmakta fakat bunları kullanabilmek için bulguların doğru tarif edilebilmesi, standart bir terminoloji kullanmak önemlidir. Böylece sendromların tanısını koymak mümkün olmaktadır.

Bu kitapta dismorfolojik terimlerin tanımı; örnek olgu fotoğrafları ve ilgili örnek sendromlar ile birlikte sunuldu.

Tıp öğrencileri, tıbbi genetik eğitimi alanlar, tıbbi genetik uzmanları, diğer tıp dalları uzmanları ve öğrencilerinin faydalanabileceği bu kaynağı hazırladık. Bu sözlük hem terimlerin öğrenilmesine katkı sağlayacak hem de klinik tanıda faydalı bir kaynak olacaktır.

Kitap Prof. Dr. Munis DÜNAR yazarlığında Temmuz 2015 tarihinde basılmıştır. 16 ana bölümden meydana gelen kitap toplam 180 sayfadan oluşmaktadır. Her bir bölümü ayrı ayrı bir titizlikle fotoğraflanmış ve örnek sendromlarla birlikte verilmiştir.

Sipariş için;
M Grup Matbaacılık A.Ş.
Adres : Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde No: 7 Melikgazi / Kayseri
Telefon : 0 352 321 2411
Faks : 0 352 321 2419
E-Posta : mgrup@mgrup.com
İlgili : Şerife Öztürk

© 2019  |  Erciyes Tıp Genetik Günleri  |  Tüm Hakları Saklıdır.

D Event Turizm Organizasyon