Bilimsel Program

20 Şubat 2020, Perşembe

08:30 - 09:00 Açılış Töreni
09:00 - 10:20 Oturum Başkanları: Ahmet DURSUN, Sevilhan ARTAN
09:00 - 09:20 Down sendromlu bebeklerde prenatal belirteçler; genetik danışmanlık yönüyle değerlendirme Hatice ILGIN RUHİ
09:20 - 09:40 Mozaisizmin yanlış pozitif ve negatif cfDNA test sonuçlarındaki rolü Seher BAŞARAN
09:40 - 10:00 Tek gen hastalıklarında PGT ve eş zamanlı kromozomal tarama Volkan BALTACI
10:00 - 10:20 NIPT testlerde son gelişmeler Nejat İMİRZALIOĞLU
10:20 - 10:40 Kahve Molası
10:40 - 12:20 Oturum Başkanları: Derya ERÇAL, Fatma SILAN
10:40 - 11:00 Moleküler otopsi: Postmortem genetik testin önemi Şehime Gülsün TEMEL
11:00 - 11:20 Digenik kalıtım ve mutasyonel etkileri Özgür ÇOĞULU
11:20 - 11:40 Sendromik ve non-sendromik obeziteye genel bakış Yeşim ÖZDEMİR
11:40 - 12:00 Bariatrik cerrahideki başarısızlıkların genetik temelleri Murat ÇAĞ
12:00 - 12:20 Örnek olgularla array uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri Birsen KARAMAN
12:20 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:30 Oturum Başkanları: Mehmet ALİKAŞİFOĞLU, Gökay BOZKURT
13:30 - 13:50 Büyümenin genetiği Beyhan TÜYSÜZ
13:50 - 14:10 İnsan büyüme hormonun klonlanmasi, ekspresyonu ve fonksiyonun gösterilmesi Ahmet ARMAN
14:10 - 14:30 Yaşlanma genetiği Pınar ATA
14:30 - 14:50 Şizofreni genetiği Haluk AKIN
14:50 - 15:10 Nörokardiolojik kanalopatilerin genetik patogenezi Evrim BAYRAK
15:10 - 15:30 Endotel-Damar düz kas iletişim hastalıklarında genetik Arda ÇETİNKAYA
15:30 - 15:50 Kahve Molası
15:50 - 17:10 Oturum Başkanları: Munis DÜNDAR, Gökhan Ozan ÇETİN
15:50 - 16:20 Ekstremite anomalilerinde terminoloji ve klinik yaklaşım E. Ferda PERÇİN
16:20 - 16:50 Ekstremite malformasyonlarında moleküler etyoloji A. Nurten AKARSU
17:10 - 17:40 Kahve Molası
17:40 - 18:40

SALON A - Sözel Sunumlar 1

Oturum Başkanları: Abdulgani TATAR, Emine Berrin YÜKSEL, Asude DURMAZ

17:40 - 18:40

SALON B - Sözel Sunumlar 2

Oturum Başkanları: Haydar BAĞIŞ, Ayça AYKUT, Emin KARACA

21 Şubat 2020, Cuma

09:00 - 10:20 Oturum Başkanları: Yusuf ÖZKUL, Ayfer ÜLGENALP
09:00 - 09:20 Mikrobiyom-Genom ilişkisi Ferda ÖZKINAY
09:20 - 09:40 Genom editing teknolojileri ve tıpda uygulamaları Tülin ÇORA
09:40 - 10:00 Spatial reconstruction of population histories using genetic, climatic and environmental information Pierpaolo Maisano DELSER
10:00 - 10:20 İnsan genomunda rekombinasyon etkisi ve mutasyon birikimi Mahmut Çerkez ERGÖREN
10:20 - 10:40 Kahve Molası
10:40 - 12:00 Oturum Başkanları: Cihangir ÖZKINAY, Hakan AKÇA
10:40 - 11:00 Unravelling the clonal landscape of mixed germcell tumours Raheleh RAHBARI
11:00 - 11:20 Yeni nesil dizileme testlerinin yenidoğan ve kanser taramalarında kullanımı Ercan MIHÇI
11:20 - 11:40 Kanserde hassas tıp uygulamaları Cengiz YAKICIER
11:40 - 12:00 Onkolojide yeni nesil dizileme teknolojileri ve likit biyopsi Atıl BİŞGİN
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
13:00 - 14:00 Oturum Başkanı: Ajlan TÜKÜN
Kanser tedavisinde popüler hedef: Kromatin remodeling
Mekanizmalar - Güvem GÜMÜŞ AKAY
Solid Tümorler - Kanay YARARBAŞ
Hematolojik maligniteler - Nüket YÜRÜR KUTLAY
14:00 - 15:00 Oturum Başkanı: Uğur ÖZBEK
Üreme genetiğinde hassas tıp uygulamaları Feride İffet ŞAHİN
Zerrin YILMAZ ÇELİK
Yunus Kasım TERZİ
15:00 - 15:20 Kahve Molası
15:20 - 16:40 Oturum Başkanları: Öztürk ÖZDEMİR, İlter GÜNEY
15:20 - 15:40 Epilepsi ve genetik Hakan GÜRKAN
15:40 - 16:00 Parkinson hastalığında genetik tanı ve tedavinin önemi Aslı SUBAŞIOĞLU
16:00 - 16:20 Nöromüsküler hastalıklara genetik yaklaşım Nur SEMERCİ
16:40 - 17:10 Kahve Molası
17:10 - 18:10

SALON A - Sözel Sunumlar 3

Oturum Başkanları: Sevcan BOZDOĞAN, Zühal ALTINTAŞ, Burak DURMAZ

17:10 - 18:10

SALON B - Sözel Sunumlar 4

Oturum Başkanları: Hilmi TOZKIR, Muhammet DOĞAN, Arslan BAYRAM

22 Şubat 2020, Cumartesi

09:00 - 10:40 Oturum Başkanları: Munis DÜNDAR, Füsun DÜZCAN, Gamze MOCAN
09:00 - 09:20 Farklı hastalık grupları için genetik danışmanlık modelleri Umut FAHRİOĞLU
09:20 - 09:40 Polikistik over sendromu olan kadınlarda oosit gelişiminin moleküler temeli Pınar TÜLAY
09:40 - 10:00 Epigenetik biyobelirteçlerin fizyolojik ve patolojik durumlarda kullanılabilirliği Rasime KALKAN
10:00 - 10:20 Tıbbi genetikte biyomoleküler modelleme: Hastalıkla ilişkili genlerdeki sessiz olmayan mutasyonların çözümlenmesi üzerine vaka temelli bir yaklaşım Kerem TERALI
10:20 - 10:40 Nörogenetik hastalıklarda güncel tedaviler Hüseyin PER
10:40 - 11:40 Tıbbi Genetik Cemiyeti (KKTC) ve Tıbbi Genetik Derneği (Türkiye) Yuvarlak Masa Toplantısı
Oturum Başkanları: Munis DÜNDAR , Mehmet Ali ERGÜN
11:40 - 12:00 Kahve Molası
12:00 - 13:40 Oturum Başkanları: İlhan SEZGİN, Çetin SAATÇİ
12:00 - 12:20 Meme kanserlerinde hedef tedaviye yönelik gelişmeler: FOXM1 sinyal yolağı Zuhal HAMURCU
12:20 - 12:40 Otizm ve CC2D1A ilişkisi Elif Funda ŞENER
12:40 - 13:00 Psöriasiste telomer disfonksiyonu Serpil TAHERİ
13:00 - 13:20 Peptit nükleotid analog ve kullanım alanları Hilal AKALIN
13:20 - 13:40 Kalıtsal retinal hastalıklar ve güncel tedavi yaklaşımları Şule ALTINER
13:45 Ödül Töreni ve Kapanış

Bildiri sunum listeleri hazırlanmaktadır.

Bildiri sunum listeleri hazırlanmaktadır.


Online Kayıt Formu


Duyurular
  • 20 Şubat 2020
    Kongre Başlangıcı


© 2020  |  Erciyes Tıp Genetik Günleri  |  Tüm Hakları Saklıdır.

D Event Turizm Organizasyon