Bildiri GönderimiBildiri Gönderim Kuralları

Bildirilerin kongre web sitesi üzerinden online bildiri gönderim sistemi ile gönderilmesi tek geçerli gönderim şeklidir. Bildiri sisteminden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 20.01.2020 23:59

Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir.
İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Yazım Kuralları

 • Özetlerin yazım dili İngilizceʼdir.
 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır. ?(Örn: Mehmet Küçük)
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir. (Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İstanbul)
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.) (Örn: Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx XXX xxxx xxxx)
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Özetler bölümsüz olarak yazılmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 250 kelimeyi geçmemelidir. Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır.
Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.
Her yazar sadece bir sözel veya poster sunumu yapabilir.

Bilimsel Kurul, bildirileri sözel veya poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir.
Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecek olup, bildiri sahiplerinin sunumlarının nasıl olacağı konusunda nihai karara dikkat etmelerini önemle belirtiriz.

Tam Metin Bildiri Yazım Kuralları

 • Tam metin bildiriler İngilizce dilinde yazılacak olup, International Council of Medical Journal Editors (ICMJE) - http://www.icmje.org/ - kılavuzları takip edilmelidir.
 • Başlık 15 kelimeden fazla olmamalıdır. Başlıkta kısaltma ve formül kullanmaktan kaçınılmalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır. (Örn: Mehmet Küçük) Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir. (Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İstanbul)
 • Tam metin bildirinin tamamı 1500 kelimeyi geçmemeli, kaynak sayısı en fazla 15 olmalıdır. En fazla 1 tablo ve 3 şekil olmalıdır.
 • Özetler bölümsüz yazılmalı ve 250 kelimeyi geçmemelidir. En az 3, en fazla 6 anahtar kelime bulunmalıdır.
 • Tam metin bildiriler “Introduction”, “Materials and Methods”, “Results”, “Discussion” ve “Conclusion” bölümlerini içermeli; eğer vaka sunumu ise “Introduction”, “Case Report” “Discussion” ve “Conclusion” bölümlerini içermelidir.
 • Tablo ve Şekil’lere ana metin içinde mutlaka atıf yapılmalıdır. Şekiller yüksek çözünürlüklü ve 300 dpi olmalıdır.
 • Tablo ve Şekil’lere ana metin içinde mutlaka atıf yapılmalıdır. Şekiller yüksek çözünürlüklü ve 300 dpi olmalıdır.
  • A4 ve MS Word formatında olmalıdır.
  • Başlık 15 punto, kalın ve ortalı olmalıdır. Başlık 15 kelimeden fazla olmamalıdır. Başlıkta kısaltma ve formül kullanmaktan kaçınılmalıdır.
  • Başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.) (Örn: Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx XXX xxxx xxxx)
  • 10 punto, tek satır aralığında, Times New Roman olmalıdır.
  • Sayfa düzeni sağa ve sola yanaşık olmalıdır (MS word formatında kenar boşlukları “Normal” olarak seçilmelidir).
  • Ana ve alt bölüm başlıkları numaralandırılmamalıdır. İlk düzey bölüm başlıkları 11 punto ile koyu, ikinci düzey başlıklar da 11 punto ile italik yazılmalıdır.
  • Tablo ve şekiller metin içinde verilmelidir. Tablo ve şekil başlıkları 10 punto ile ortalanarak yazılmalı ve ayrı ayrı numaralandırılmalıdır.
 • Kaynakların gerçekliğinden yazarlar sorumludur. Kaynaklar metinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Kullanılan kaynaklar metinde parantez içinde belirtilmeli ve kaynakça bölümü bu numara sırasına göre düzenlenmelidir.
 • Altıdan fazla yazarın yer aldığı kaynaklarda 6. isimden sonraki yazarlar için “ve ark” (“et al”) kısaltması kullanılmalıdır. Dergi isimlerinin kısaltmaları Index Medicus'taki stile uygun olarak yapılır.
 • Kaynak yazım örnekleri aşağıda verilmiştir:
  • Dergide makale: Rankovic A, Rancic N, Jovanovic M, Ivanovic M, Gajovic O, Lazic Z, et al. Impact of imaging diagnostics on the budget – Are we spending too much? Vojnosanit Pregl 2013; 70(7): 709-11.
  • Kitap bölümü: Suh KN, Keystone JS. Malaria and babesiosis. Gorbach SL, Barlett JG, Blacklow NR, editors. Infectious Diseases. Philadelphia: Lippincott Williams; 2004.p.2290-308.
  • Tek yazarlı kitap: Sweetman SC. Martindale the Complete Drug Reference. 34th ed. London: Pharmaceutical Press; 2005.
  • Editörün yazar olduğu kitap: Huizing EH, de Groot JAM, editors. Functional reconstructive nasal surgery. Stuttgart-New York: Thieme; 2003.
  • Konferans bildiri kitabı: Bengisson S. Sothemin BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sept 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. pp.1561-5.
  • Teknik rapor veya bildiri: Cusick M, Chew EY, Hoogwerf B, Agrón E, Wu L, Lindley A, et al. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Risk factors for renal replacement therapy in the Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS), Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Kidney Int: 2004. Report No: 26.
  • Tez: Yılmaz B. Ankara Üniversitesindeki Öğrencilerin Beslenme Durumları, Fiziksel Aktiviteleri ve Beden Kitle İndeksleri Kan Lipidleri Arasındaki Ilişkiler. H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. 2007.
  • Kabul edilmiş fakat henüz yayımlanmamış makaleler: Slots J. The microflora of black stain on human primary teeth. Scand J Dent Res. 1974.
  • Epub Ahead of Print Makaleler: Cai L, Yeh BM, Westphalen AC, Roberts JP, Wang ZJ. Adult living donor liver imaging. Diagn Interv Radiol. 2016 Feb 24. doi: 10.5152/dir.2016.15323. [Epub ahead of print].
  • Elektronik formatta yayımlanan makaleler: Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis (serial online) 1995 Jan-Mar (cited 1996 June 5): 1(1): (24 screens). Available from: URL: http:/ www.cdc.gov/ncidodlElD/cid.htm.

Online Kayıt Formu


Duyurular
 • 20 Şubat 2020
  Kongre Başlangıcı


© 2020  |  Erciyes Tıp Genetik Günleri  |  Tüm Hakları Saklıdır.

D Event Turizm Organizasyon