Bildiri GönderimiBildiri Gönderim Kuralları

Bildirilerin kongre web sitesi üzerinden online bildiri gönderim sistemi ile gönderilmesi tek geçerli gönderim şeklidir. Bildiri sisteminden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 18.02.2020 23:59

Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir.
İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

Yazım Kuralları

 • Özetlerin yazım dili İngilizceʼdir.
 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır. ?(Örn: Mehmet Küçük)
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir. (Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İstanbul)
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.) (Örn: Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx XXX xxxx xxxx)
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Özetler bölümsüz olarak yazılmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 600 kelimeyi geçmemelidir. Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır.
Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.
Her yazar sadece bir sözel veya poster sunumu yapabilir.

Bilimsel Kurul, bildirileri sözel veya poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir.
Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecek olup, bildiri sahiplerinin sunumlarının nasıl olacağı konusunda nihai karara dikkat etmelerini önemle belirtiriz.


Online Kayıt Formu


Duyurular
 • 20 Şubat 2020
  Kongre Tarihi
 • Nevşehir
  Kongre Yeri
 • Ramada by Wyndham Cappadocia
  Kongre Oteli


© 2020  |  Erciyes Tıp Genetik Günleri  |  Tüm Hakları Saklıdır.

D Event Turizm Organizasyon